Anastazja Elżbieta Konieczna

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Anastazja Elżbieta Konieczna, ur. 13 IX 1943 w Obrębie k. Sierpca. Wykształcenie podstawowe.

1961-1968 sprzedawczyni w sklepach owocowo-warzywnych we Wrocławiu, 1968-1987 spawacz w Stoczni Rzecznej tamże, w 1987 w zakładzie Megabud, 1987-1991 ponownie w SRz. W XII 1970 w SRz uczestniczka demonstracji poparcia dla strajkujących na Wybrzeżu.

W VIII 1980 uczestniczka strajku w SRz; od IX 1980 w „S”, współorganizatorka Komitetu Założycielskiego, członek KZ w SRz.

Po 13 XII 1981 uczestniczka strajku w SRz, nast. przewodnicząca TKZ; 2 XI 1982 zatrzymana, przewieziona do KW MO, przesłuchiwana, przez 2 tyg. przetrzymywana w AŚ we Wrocławiu, nast. internowana w Ośr. Odosobnienia w Darłówku, zwolniona 4 XII 1982. XII 1982 – 1989 założycielka, autorka, redaktor i drukarz podziemnego miesięcznika zakładowego „Kotwica” (od 1987 „Kotwica” docierała także do Stoczni Remontowej); współorganizatorka pomocy dla represjonowanych przy podziale darów z Zachodu, zbierała składki na rzecz „S”. 25 V 1983 ponownie zatrzymana, przetrzymywana w AŚ we Wrocławiu, 11 VII 1983 zwolniona na mocy amnestii. W 1985 założycielka i redaktor „Niezależnego Pisma NSZZ «Solidarność» Wrocławskiej Stoczni Rzecznej”; 30 VII 1985 aresztowana, skazana na 9 mies. więzienia, osadzona w ZK we Wrocławiu, 20 II 1986 zwolniona. W 1987 zwolniona z pracy, następnie przywrócona. Od 1988 członek RKW. Kilkanaście razy zatrzymywana na 48 godz., przesłuchiwana.

1989-1991 przewodnicząca KZ „S” w SRz. Od 1991 na rencie, nast. na emeryturze.

Maciej Olejniczak