Andrzej Adam Musielak

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Andrzej Adam Musielak, ur. 2 II 1953 w Bydgoszczy. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1977).

1977-1980 matematyk w Ośrodku Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Akademii Techniczno-Rolniczej (od 2006 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) w Bydgoszczy, 1980-1982 starszy asystent w Instytucie Matematyki i Fizyki ATR, 1982-1991 projektant numeryk w OETO ATR. 1977-1980 w ZNP. 1978-1980 kolporter pism niezależnych (m.in. „Robotnika”, „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR) w Bydgoszczy.

Od X 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w ATR; od XII 1980 członek Prezydium Komisji Uczelnianej „S”; VI-VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Bydgoskiego, członek ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach, następnie w Strzebielinku k. Wejherowa, 10 VII 1982 zwolniony. 1983-1988 wielokrotnie przesłuchiwany. 1984-1989 uczestnik Tygodni Kultury Chrześcijańskiej przy parafii św. Polskich Braci Męczenników; 1985-1987 członek Grupy Merytorycznej TKK (przedstawiciel Bydgoszczy i Torunia); 1986-1989 członek Bydgoskiego Regionalnego Komitetu Koordynacyjnego „S” (druk m.in. „Informatora Bydgoskiego”, akcje ulotkowe, manifestacje, kolportaż wydawnictw podziemnych, zbieranie składek związkowych, kontakt z TKK, współpraca międzynarodowa); 1986-1989 inicjator i koordynator współpracy z francuskimi związkami zawodowymi Confédération Française Démocratique du Travail; w 1986 współzałożyciel i organizator apteki społecznej „S” przy kościele Świętej Trójcy w Bydgoszczy, zaopatrywanej w leki zagraniczne (m.in. dzięki współpracy z CFDT). Autor tekstów w „Informatorze Bydgoskim”; organizator sieci kolportażu pism podziemnych i emigracyjnych (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „KOS”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, paryska „Kultura”, „Kontakt”, „Puls”) i książek w regionie bydgoskim – łącznie ponad 900 tytułów w dużych nakładach; założyciel biblioteki wydawnictw podziemnych (po 1989 zbiór 1362 woluminów przekazano bibliotece ATR). W 1988 członek Komitetu Założycielskiego „S” w ATR (złożył wniosek o rejestrację do sądu), w III 1989 w składzie Biura Organizacyjno-Informacyjnego „S”; od V 1989 w Regionalnym Komitecie Organizacyjnym.

IV 1989 – 1991 przewodniczący KZ „S” w ATR; W 1989 współorganizator kampanii wyborczej KO „S” (kierował akcją plakatowo-ulotkową); w XI 1989 delegat II WZD Regionu Bydgoskiego, członek ZR; delegat na II i III KZD, członek KK. Od 1991 kierownik laboratorium programowania i metod numerycznych w Instytucie Matematyki i Fizyki ATR, w 1996 wicedyr. ds. organizacji i rozwoju. W 2009 wystąpił z „S”.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

Do 1990 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Bydgoszczy w ramach SOR krypt. Powtórka.

Katarzyna Grysińska