Andrzej Ananicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Ananicz, ur. 21 III 1951 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek orientalistyka (1974), w 1981 doktorat.

1974-2004 pracownik naukowy UW. W 1976 sygnatariusz protestu przeciwko zmianom w Konstytucji PRL, od końca l. 70. współpracownik NOWej.

Od IX 1980 w „S”; doradca Regionu Mazowsze; od II 1981 (m.in. z Henrykiem Wujcem) organizator szkoleń i wykładów dla robotników warszawskich zakładów pracy w ramach Wszechnicy Robotniczej. Poł. 1981 – 1990 członek redakcji niezależnego pisma „Obóz”, zajmował się sprawami narodowościowymi w ZSRS, także w NRD (z Kazimierzem Stembrowiczem).

Po 13 XII 1981 zbierał informacje o internowanych i zatrzymywanych działaczach opozycji. 1982-1983 wykładowca filologii i literatur słowiańskich oraz filologii polskiej w Indiana University – College of Arts and Sciences w Bloomington, USA. Po powrocie do kraju nadal w redakcji „Obozu”, współorganizator zaplecza technicznego pisma, od 1985 redaktor naczelny; 1984-1989 współinicjator, redaktor i autor tekstów w „Biuletynie Informacyjnym Obozu”, od 1988 także w kwartalniku „Zona” (zamieszczającym wybrane teksty z „Obozu”; edycje w j. polskim, czeskim i węgierskim); współredaktor serii wydawniczej Biblioteka „Obozu”.

1991-2004 wykładowca w Studium Europy Wschodniej na UW; 1991-1994 wicedyr., następnie dyr. Departamentu Europy i podsekretarz stanu w MSZ; 1994-1995 podsekretarz, następnie sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP; 1996-1997 wiceprezes Zarządu Fundacji Instytutu Lecha Wałęsy; 1997-2001 sekretarz stanu w MSZ; 2001-2004 ambasador RP w Turcji; 2004-2005 szef Agencji Wywiadu; III-VI 2008 po. szef Agencji Wywiadu. Od 2008 dyrektor Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Autor książek i artykułów zw. z orientalistyką, stosunkami międzynarodowymi i politologią.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), belgijskim Orderem Leopolda, francuskim Krzyżem Zasługi i Litewskim Orderem Gedymina (1999).

Beata Losson