Andrzej Andrzejczak

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Andrzej Andrzejczak, ur. 25 II 1960 w Gorzyczkach k. Wodzisławia Śl. Ukończył Technikum Górnicze dla Pracujących w Jastrzębiu-Zdroju (1981).

1978-1982 zatrudniony w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju.

28 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w kopalni, od IX 1980 w „S”.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku; w XII 1981 współzałożyciel podziemnej organizacji Legion Polski. 15 X 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu; 6 XI 1982 aresztowany, 12 III 1983 skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 9 mies. więzienia, przetrzymywany w AŚ w Katowicach, zwolniony w VII 1983. 1983-1986 bez stałego zatrudnienia, 1986-1988 pracownik KWK Kaczyce (od 1988 KWK Morcinek). W 1986 współzałożyciel KPN na terenie Rybnickiego Okręgu Węglowego. 17-24 VIII 1988 współorganizator strajku w KWK Morcinek, przewodniczący KS, 24 VIII 1988 zatrzymany, pobity, przewieziony do RUSW w Jastrzębiu-Zdroju, po przedstawieniu zarzutów zwolniony. 25 VIII – 3 IX 1988 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy; zwolniony z pracy, od końca 1988 na rencie. W II 1989 uczestnik Zgromadzenia Delegatów „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

1989-1990 członek RKW „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W 1992 założyciel ZZ Kontra, do 1994 przewodniczący. 1991-1996 członek Rady Politycznej KPN. 1991-1993 poseł RP z listy KPN.

1982-1984 rozpracowywany przez Wydz. V-2 KW MO/WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Introligator; 1985-1990 przez p. III RUSW w Żorach w ramach SOS/KE/SOR krypt. Konserwator.

Andrzej Kamiński