Andrzej Antoni Dańko

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Antoni Dańko, ur. 14 IX 1945 w Krakowie. W 1974 uzyskał dyplom mistrzowski wydany przez Krakowską Izbę Rzemieślniczą.

1956-1957 w ZHP. W 1959 zaopatrzeniowiec w Szpitalu Miejskim w Katowicach, 1960-1964 mechanik w prywatnym zakładzie w Krakowie, 1964-1966 w Fabryce Supertomasyny Bonarka tamże, 1966-1970 w prywatnym zakładzie, 1971-1975 mechanik w Skawińskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych w Skawinie, 1975-1977 monter w Mostostalu Będzin (w Hucie Katowice), 1977-1979 starszy rzemieślnik, następnie młodszy maszynista w PKP Kraków, 1979-1995 mechanik w Krakowskich Zakładach Armatury.

W 1966 organizator w Bonarce wyjazdu na uroczystości milenijne na Jasną Górę. W III 1968 uczestnik wieców studenckich w Krakowie. Po 1976 uczestnik kolportażu wydawnictw niezależnych ROPCiO, KOR/KSS KOR, m.in. „Robotnika”.

Od IX 1980 w „S”, od X 1980 członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego w KZA, następnie członek Prezydium KZ, w I 1981 współzałożyciel „Biuletynu Informacyjnego” „S” w KZA, pracownik Sekcji Interwencji MKZ Małopolska, następnie ZR.

13 XII 1981 jeden z przywódców strajku w KZA; 1982-1988 członek Prezydium TKZ w KZA, współorganizator MKK Podgórze–Łęg–Skawina–Wieliczka, 1983-1987 założyciel pisma MKK „Solidarność Podgórza, Łęgu, Skawiny i Wieliczki”, autor, koordynator; 1985-1988 członek MKS Kraków, RKS Małopolska; organizator kolportażu (w strukturach ponadzakładowych), akcji plakatowych, ulotkowych, malowania na murach, pomocy dla represjonowanych, wyjazdów wakacyjnych dzieci działaczy „S” (do Francji na zaproszenie CFC), animator kultury niezależnej w krypcie kościoła oo. Pijarów w Krakowie. Od IX 1988 członek jawnego RKS, 1988-1995 członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego, następnie KZ „S” w KZA.

1989-1995 delegat na kolejne WZD Regionu Małopolska, członek Prezydium ZR, szef Sekcji Interwencji. W 1989 członek KO, uczestnik kampanii wyborczej KO „S”: organizacja spotkań, plakatowanie. W 1. połowie lat 90. uczestnik głodówki w czasie strajku „S” Służby Zdrowia i tzw. budżetówki. Członek Rady Politycznej PC. Przez 3 kadencje radny Miasta Krakowa, członek Komisji Praworządności i Porządku Publicznego UM Kraków z ramienia ZR „S”. Od 1995 na rencie, następnie na emeryturze. W 2001 członek Fundacji Solidarni Solidarnym, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Działacz Stowarzyszenia dla Małopolski (m.in. wystawy dokumentujące działalność opozycji demokratycznej w Polsce); inicjator, autor wystawy-kalendarium historycznego Drogi do Niepodległości.

29 XII 1981 – 18 VIII 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-A KW MO/WUSW w Krakowie w ramach KE.

Anna Kawalec