Andrzej Barwiński

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Andrzej Barwiński, ur. 6 VI 1954 w Stalowej Woli. Ukończył Technikum Mechaniczne tamże (1974).

Od 1974 pracownik HSW.

Od IX 1980 w „S”; z-ca przewodniczącego Komisji Wydziałowej w HSW.

5 X 1982 – 5 II 1983 powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze. Od 1983 kolporter wydawnictw podziemnych, do 1985 współorganizator kolportażu w HSW. 1983-1988 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Matki Boskiej Królowej Polski w Stalowej Woli, współpracownik Duszpasterskiego Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej przy parafii MB KP tamże; 13 VI 1984 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Sandomierzu, następnie w Załężu k. Rzeszowa, 28 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. 1985-1988 członek Tymczasowej KZ „S” w HSW oraz Rady Pracowniczej HSW; 1985-1989 współorganizator obozów dla dzieci i młodzieży. W 1987 przeniesiony z Wydz. Mechanicznego M-2 do hutniczego HOC na to samo stanowisko (hartownika), z pensją o dwie grupy niższą.

1989-1991 członek Prezydium KZ „S” w HSW. Od 1992 w SLCh, następnie w SKL, następnie w PO. 1998-2002 wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego; od 2006 radny Miasta Stalowa Wola, członek Komisji Budżetu i Finansów, od III 2008 przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

8 II 1982 – 20 XII 1989 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Tarnobrzegu w ramach SO krypt. Hutnik; 1984-1988 przez Wydz. V WUSW w Tarnobrzegu/Wydz. V RUSW w Stalowej Woli w ramach SOR krypt. Organizacja/Grupa/Metalowcy.

Jerzy Kopeczek