Andrzej Cabała

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Cabała, ur. 10 XI 1957 w Pyszowej k. Limanowej. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydz. Mechaniczno-Technologiczny (1985).

1976-2002 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Montażowym Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych w Katowicach. 1980-1981 w KPN.

Od IX 1980 w „S”; współzałożyciel, od 4 XII 1981 członek KZ w PMKSiUG.

13 XII 1981 – 1988 działacz Miejskiego Komitetu Oporu Społecznego „S” w Zabrzu; kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. biuletynu MKOS „Bibuła”, „Gońca Zabrzańskiego”, „Manifestacji Gliwickiej”, książek wydawnictwa NOVA na terenie Zabrza; 1983-1985 założył i prowadził (w prywatnym mieszkaniu) bibliotekę wydawnictw podziemnych. 1985-1986 zasadnicza służba wojskowa.

1998-2002 członek KZ w PMKSiUG. Od 2002 współwłaściciel firmy Aliten Sj. w Rybniku.

Do 10 X 1988 rozpracowywany przez p. V-2 MUSW w Zabrzu w ramach KE krypt. Góral.

Teresa Brodzka