Andrzej Cierzniakowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Cierzniakowski, ur. 18 XI 1949 w Bydgoszczy. Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej tamże (1977), inż. budownictwa lądowego.

I 1967 – XII 1983 goniec, następnie projektant w Miastoprojekcie Bydgoszcz. 1967 – IX 1980 członek Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w Miastoprojekcie. W IX 1980 oddelegowany do MKZ, następnie ZR jako przedstawiciel grupy biur projektowych. 30 IX 1980 – VI 1981 członek Prezydium MKZ, współorganizator KOWzP w Bydgoszczy, w III 1981 członek KS; VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Bydgoskiego, od VII 1981 członek Prezydium ZR, odpowiedzialny za akcje związkowe, koordynowanie strajków, pomoc dla zakładów pracy; organizator sieci kolportażu wydawnictw niezależnych (głównie pism „S”) w Regionie Bydgoskim, delegat na I KZD; w I 1981 współzałożyciel (z Haliną Lewandowską) „Serwisu Informacyjnego”, do V 1981 współredaktor, autor artykułów.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku k. Wejherowa, 8 XII 1982 zwolniony.

Od XII 1983 na emigracji w Szwecji, od III 1989 projektant instalacji sanitarnych w koncernie ÅF w Szwecji.

Katarzyna Grysińska