Andrzej Cyran

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Cyran, ur. 11 VII 1927 w Lublińcu, zm. 1 II 2003 w Farmington w Kanadzie. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1951).

1943-1945 łącznik NSZ (ps. „Andrzej”). W 1945 wyjechał do Niemiec w poszukiwaniu ojca przebywającego w czasie wojny w niewoli, po jego odnalezieniu wrócił do Polski i 25 X 1947 ujawnił się w PUBP w Lublińcu. Inżynier w Biurze Studiów i Projektów Hutniczych Biprostal w Krakowie. Do VIII 1980 członek reżimowych związków zawodowych.

Od IX 1980 w „S”, organizator struktur „S” w swoim zakładzie pracy, wiceprzewodniczący MKZ, następnie MKZ Małopolska. Od V 1981 na 3-miesięcznym kontrakcie w Turcji jako główny projektant fabryki kwasu siarkowego; po powrocie w XI 1981 otrzymał bezpłatny urlop i wyjechał do Austrii, Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Po 13 XII 1981 pozostał na Zachodzie, prowadził na emigracji działalność na rzecz Solidarności w kraju.

?