Andrzej Damazy Łuszczewski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Damazy Łuszczewski, ur. 14 V 1956 w Zakroczymiu, woj. mazowieckie. Ukończył Technikum Ogrodnicze w Sochaczewie (1975).

Od 1975 właściciel gospodarstwa ogrodniczego w Zakroczymiu.

W 1980 współorganizator niezależnych związków rolniczych w Zakroczymiu. V-XII 1981 członek Zarządu Wojewódzkiego „S” RI w Warszawie; IX-X 1981 organizator strajku okupacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy Zakroczym ws. zmian w wysokości podatku rolnego, przewodniczący KS.

W 1982 współorganizator podziemnych struktur „S” RI. 1982-1988 kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom. 1982-1989 kolporter podziemnych wydawnictw, współzałożyciel, emiter podziemnego Radia Czubajka, współpracownik Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom przy kościele św. Marcina w Warszawie, organizator dostaw żywności z gminy Zakroczym. 1982-1986 organizator Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rolników na Jasną Górę, Mszy za Ojczyznę w kościele oo. bernardynów w Zakroczymiu, współzałożyciel Duszpasterskich Wspólnot Rolników. 1987-1989 członek Tymczasowej Rady Krajowej „S” RI, odpowiedzialny za informację; współzałożyciel i szef niezależnej telewizji rolniczej Video-Grunt, koordynator prac redakcyjnych, produkcji, dystrybucji kaset audio i video.

1988-1989 członek KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie. W 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu, w podzespole ds. młodzieży, członek Prezydium Rady Krajowej „S” RI, w 1991 wiceprzewodniczący. W 1991 szef sztabu i pełnomocnik Krajowego Komitetu Wyborczego Porozumienie Ludowe. 1992-1996 wiceprezes PSL-PL. 1993-1994 wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Bezpartyjny Blok Wspierania Reform. 1997-2000 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 1998-2001 członek Prezydium Zarządu Krajowego RS AWS. 1998-2002 wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 2000-2001 prezes Agencji Rynku Rolnego, 2001-2003 członek Zarządu Towarowy Dom Maklerski Arrtrans SA. 2002-2003 członek Zarządu Krajowego SKL – Ruch Nowej Polski. 2003-2005 doradca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 2005-2007 wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych, od 2008 wiceprezes, 2011-2012 p.o. prezes Agencji Rynku Rolnego.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

22 XI 1982 – 5 IV 1985 rozpracowywany przez Wydz. IV KS MO/SUSW w ramach SO krypt. Miedza; od 14 XII 1984 przez s. VI RUSW w Nowym Dworze Mazowieckim w ramach KE krypt. Damazy; 28 IV 1987 – 8 IX 1989 w ramach SOR krypt. Rada.

Tomasz Szostek