Andrzej Dudek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Dudek, ur. 5 VI 1954 w Ostrowcu Świętokrzyskim, zm. w 2009 w Chicago. Ukończył Technikum Hutniczo-Mechaniczne w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Pracownik Huty im. Marcelego Nowotki tamże.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego w HiMN, II-VI 1981 sekretarz KZ, VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego, przewodniczący Delegatury ZR „S” w Ostrowcu Świętokrzyskim, delegat na I KZD, członek KK.

13 XII 1981, po powrocie z posiedzenia KK w Gdańsku, przywódca strajku w HiMN (przekształcił KS w Komitet Ocalenia Związku); 17 XII 1981 aresztowany, skazany na 3 lata więzienia, osadzony w ZK w Hrubieszowie, 21 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii. 1983-1984 zaangażowany w działalność podziemną.

Od II 1984 na emigracji w USA, działacz Kongresu Polonii Amerykańskiej, w 1984 współzałożyciel i przewodniczący organizacji Freedom for Poland w Chicago, współorganizator chicagowskiego Klubu Ziemi Świętokrzyskiej.

Od 7 XII 1984 rozpracowywany przez p. V RUSW w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach SO krypt. H-1.

Paweł Gotowiecki