Andrzej Fostowicz-Zahorski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Andrzej Fostowicz-Zahorski, ur. 26 IX 1939 w Warszawie. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydz. Mechaniczny (1962).

1962-1969 zatrudniony w Zakładach Mechanicznych Bumar Łabędy, następnie w Biurze Projektów Przemysłu Hutniczego Bibrohut w Gliwicach, 1969-1989 w Biurze Projektów Konstrukcji Metalowych i Urządzeń Przemysłowych Mostostal w Zabrzu. Członek Naczelnej Organizacji Technicznej.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w Mostostalu Zabrze. W 1981 członek zabrzańskiego KOWzP.

Po 13 XII 1981 członek Miejskiego Komitetu Oporu „S” w Zabrzu; 1982-1989 kolporter wydawnictw podziemnych (książki NOWej, „Tygodnik Mazowsze”, pismo MKO Zabrze „Bibuła”, „Manifestacja Gliwicka”), drukarz „Bibuły”. 3 V 1982 zatrzymany po Mszy za Ojczyznę w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach, internowany w Ośr. Odosobnienia w Katowicach, następnie w Zabrzu-Zaborzu, Grodkowie, Uhercach, Załężu k. Rzeszowa, Krakowie, zwolniony 12 XII 1982. 1984-1988 wiceprzewodniczący Rady Pracowniczej w Mostostalu.

W III 1989 współorganizator Tymczasowego Komitetu Założycielskiego „S” w Mostostalu; V 1989 – 1990 faktyczny przewodniczący części zabrzańskiej Gliwicko-Zabrzańskiego KO „S” w Zabrzu. Od 1989 dyr. ds. technicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Zabrzu, następnie do 1994 bezrobotny, 1994-1995 zatrudniony w firmie Metalcon w Gliwicach, następnie w Gliwickich Zakładach Urządzeń Technicznych, od 2004 na emeryturze.

1985-1987 rozpracowywany przez p. V MUSW w Zabrzu w ramach SOS krypt. Korniki; 1987-1989 w ramach KE krypt. Inżynier.

Teresa Brodzka, Paweł Dyjak