Andrzej Fus

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Fus, ur. 31 III 1953 w Kłodzku. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydz. Mechaniczny (1978).

1972-1978 w SZSP. 1978-1983 stażysta, następnie referent ds. konstrukcyjnych, asystent naukowy w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych CeBeA. Autor licznych patentów.

Od X 1980 w „S”; członek KZ w CeBeA. W l. 80. działacz Franciszkańskiej Wspólnoty Ekologicznej przy kościele oo. Reformatów w Krakowie.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku w CeBeA, 17 XII 1981 demonstracji na krakowskim Rynku Głównym; 1982-1984 przewodniczący TKZ w CeBeA, w 1982 współzałożyciel podziemnego pisma zakładowego „Kurierek CeBeA”, od 1982 działacz MKS Kraków; współorganizator Mszy za Ojczyznę. W 1983 zwolniony z pracy, 1984-1985 zatrudniony w Chemicznym Ośrodku Badawczo Rozwojowym Chemix w Krakowie, od 1985 pracownik naukowo-dydaktyczny w AGH. Od 1983 organizator kolportażu, kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. „Kroniki Małopolskiej”, „Hutnika”, „Solidarności Grzegórzeckiej”, „Solidarność Zwycięży”, „Solidarności Hutników”, „Zomorządności”; współorganizator wyjazdów dzieci osób represjonowanych na kolonie do Francji; od 1984 koordynator łącznik MKS w Krakowie-Krowodrzy; 1984-1988 szef redakcji podziemnego pisma „Solidarność Grzegórzecka”, autor, redaktor techniczny; 1984-1987 organizator „Kroniki Małopolskiej”. W 1983 i 1987 zatrzymany na 48 godz. 1985-1986 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

1989-1995 rzecznik patentowy w Kopalni Wieliczka. W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”, mąż zaufania. Od 1993 prowadzi własną Kancelarię Patentową. 2000-2006 przewodniczący KZ „S” w AGH.

Jan Szpil