Andrzej Gałażewski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Gałażewski, ur. 24 IV 1944 w Krakowie. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydz. Mechaniczno-Energetyczny (1968).

1964-1967 przewodniczący Rady Wydziałowej ZSP na uczelni. 1967-1974 pracownik Zakładów Konstrukcyjno-Mechanizacyjnych Przemysłu Węglowego w Gliwicach, 1974-1986 Biura Projektów Biprokwas tamże.

IX 1980 – 1990 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Biprokwasie, następnie KZ.

1982-1986 współorganizator (od V 1983 z ramienia RKW „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego) druku i kolportażu prasy podziemnej, m.in. „RIS” i „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”, drukarz śląskiej edycji „Tygodnika Mazowsze”, szkolił drukarzy w regionie; 14 IV 1986 aresztowany, osadzony w areszcie WUSW i AŚ w Katowicach, zwolniony 10 IX 1986 na mocy amnestii; w VII 1986 zwolniony z pracy, w X 1986 przywrócony. 1987-1989 nadal działacz RKW, odpowiedzialny za współpracę z zagranicą; w II 1989 uczestnik II Zgromadzenia Delegatów NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

1987-1990 zatrudniony w Energochem Gliwice, 1989-1990 członek KZ „S” tamże. 1989-1990 przewodniczący Gliwicko-Zabrzańskiego KO. 1990-1991 prezydent Gliwic, 1991-1992 właściciel firmy budowlanej, 1992-1997 wiceprezes Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Katowicach, 1997-2000 wicewojewoda katowicki, następnie śląski, 2000-2001 dyr. w Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. 1991-1994 w KLD, 1994-2000 w UW, od 2001 w PO, działacz struktur regionalnych i krajowych tych partii. Od 2001 poseł RP z listy PO. Od 1992 członek Stowarzyszenia Alumnów Japońskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej, od 1994 Krajowego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju Regionalnego, 2000-2007 Stowarzyszenia Gliwicka Inicjatywa Obywatelska.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

Dorota Dębicka