Andrzej Gabryszewski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Gabryszewski, ur. 1 IX 1940 w Toruniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Matematyki (1969), Studium Podyplomowego Organizacji Przetwarzania Danych przy Wyższej Szkole Ekonomicznej tamże (1973) oraz 3-letniego studium w Archidiecezjalnym Studium Teologicznym we Wrocławiu (1989).

1962-1964 nauczyciel matematyki w ZSZ w Żninie, 1964-1969 w Technikum Odlewniczym w Nowej Soli, 1969-1971 ekonomista w Dolnośląskich Zakładach Metalurgicznych Dozamet tamże, 1971-1974 informatyk w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt w Zielonej Górze, 1974-1976 wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze, 1977-1982 informatyk w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego tamże. 1965-1972 radny Miejskiej Rady Narodowej w Nowej Soli; 1966-1981 w SD.

Od IX 1980 w „S”; we IX 1980 współorganizator KZ w BPBK, od XI 1980 przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

17 XII 1981 współorganizator akcji protestacyjnej na terenie zakładu. W 1982 zwolniony z pracy, 1982-1984 własna działalność gospodarcza, 1984-1990 pracownik zielonogórskiej placówki Branżowego Ośrodka Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Budownictwa Rolniczego. Od 1983 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. prasy; w 1984 współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Antoniego w Nowej Soli, 1985-1989 współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej oraz comiesięcznych spotkań z artystami, naukowcami, działaczami „S”. W XII 1985 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Zielonej Górze, w I 1986 zwolniony w wyniku warunkowego umorzenia postępowania.

W 1989 współzałożyciel KO w Nowej Soli, 1989-1991 poseł RP z listy KO, członek sejmowych Komisji: Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów oraz Łączności z Polakami za Granicą; 1990-1996 w PChD. Od 1990 członek Stowarzyszenia Wspólnota Polska, 2000-2004 przewodniczący Oddziału Zielonogórskiego tegoż. 1990-1994 kierownik Urzędu Rejonowego w Nowej Soli, 1999-2006 radny Powiatu Nowosolskiego, 1999-2002 starosta Powiatu; od 2004 na rencie, od 2005 na emeryturze. W 2005 współorganizator obchodów 25-lecia Solidarności w Nowej Soli.

Wyróżniony Nagrodą Polcul Foundation Za wkład w rozwój niezależnej kultury polskiej (1988).

?