Andrzej Gorczyca

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Gorczyca, ur. 27 IX 1936 w Mącznikach (woj. wielkopolskie), zm. 31 VIII 1995 w Rybniku. W 1953 absolwent Technikum Kolejowego w Poznaniu. 1953-1957 uczeń Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Oleśnicy.

1957-1969 zatrudniony w kamieniołomach w Strzegomiu oraz w zbiornicy złomu we Wrocławiu. 1969-1972 pracownik Przedsiębiorstwa Robót Górniczych przy KWK Zofiówka, 1972-1995 Elektrowni Rybnik.

We IX 1980 organizator Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ. W VII 1981 delegat na I WZD Województwa Katowickiego, wiceprzewodniczący ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, Strzelecach Opolskich, Zabrzu-Zaborzu i Uhercach, zwolniony w VII 1982. Od 1982 zaangażowany w pomoc dla osób prześladowanych i ich rodzin. W X 1986 wszedł w skład jawnej Tymczasowej Rady NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

1992-1995 oddelegowany do prowadzenia Zakładowego Ośrodka Rehabilitacyjnego w Rybniku.

28 X 1986 – 25 IX 1989 rozpracowywany przez p. V-2 RUSW w Rybniku w ramach SOR krypt. Oficer.

?