Andrzej Grudziński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Grudziński, ur. 16 V 1957 w Rzepinie. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydziału Ekonomii Produkcji i Obrotu (1984).

X 1980 – 1984 członek NZS AE, z powodów politycznych utrudniano mu kontynuowanie studiów. W 1981 współzałożyciel „Pro patrii”, studenckiej organizacji w Poznaniu; w II 1981 współorganizator strajku na AE, XI-XII 1981 członek KS odpowiedzialny za służby porządkowe na uczelni.

1982-1984 współorganizator Międzyuczelnianego Komitetu Protestacyjnego i współzałożyciel międzyuczelnianego pisma „BIS”, autor tekstów, przepisywacz, drukarz, introligator, organizator działalności wydawniczej, pracy zespołu redakcyjnego, dostaw sprzętu i materiałów poligraficznych, transportu i lokali. Poza strukturą uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych w Poznaniu i Kaliszu, organizator wykładów dla studentów i zbierania pieniędzy dla osób represjonowanych. W I 1983 zatrzymany, postanowieniem Sądu Wojskowego w Poznaniu skazany na pół roku z zawieszeniem na dwa lata za drukowanie biuletynów dla Zarządu Regionu Leszczyńskiego, zwolniony na mocy amnestii. 1982-1989 kolporter prasy i wydawnictw podziemnych, ulotek, kaset audio z piosenkami Jacka Kaczmarskiego, kaset wideo (z „półkownikami”). 1982-1985 słuchacz Duszpasterstwa Akademickiego oo. dominikanów. 1984-1989 zastępca kierownika zaopatrzenia w Fabryce Pomocy Naukowych w Poznaniu.

W 1989 uczestnik przygotowań do wyborów: kolportażu wydawnictw i plakatowania. 1989-1990 przewodniczący KZ „S” Fabryki Pomocy Naukowych. 1990-2005 własna działalność, 2006-2008 kierownik Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Od 2006 współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Klub NZS 80.

Cyryla Staszewska