Andrzej Grzebielucha

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Andrzej Grzebielucha, ur. 30 III 1957 w Sosnowcu. Absolwent Policealnego Studium Zawodowego tamże (1979), technik budowy maszyn.

1979-1982 planista w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej.

29-31 VIII 1980 uczestnik strajku w HK. Od IX 1980 w „S”; członek Komisji Wydziałowej M-32 HK.

13-17 XII 1981 uczestnik strajku w HK, członek strajkowej redakcji „Wolnego Związkowca”, kolportowanego podczas strajku na terenie HK; 20 XII 1981 zatrzymany na ulicy, przewieziony do KM MO w Sosnowcu, nast. do Dąbrowy Górniczej, aresztowany, od 22 XII 1981 przetrzymywany w AŚ w Sosnowcu, od 28 XII 1981 w AŚ w Katowicach, 5 I 1982 wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach skazany w trybie doraźnym na 3 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych, od 15 I 1982 osadzony w ZK w Raciborzu, od III 1982 we Wrocławiu, od II 1983 w Strzelinie, 6 IV 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa; zwolniony z pracy. 1983-1984 technolog w Zakładach Urządzeń Chemicznych Metalchem w Sosnowcu, 1983-1987 współwłaściciel zakładu rzemieślniczego tamże. IV 1983 – 1987 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy w parafiach Sosnowca, współpracownik przy organizacji Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. 1987-2005 samodzielny specjalista ds. urządzeń dźwigowych w Hucie im. Mariana Buczka w Sosnowcu (od 2001 Huta Buczek SA, od 2004 Technologie Buczek SA).

1989-2005 członek KZ „S” w Hucie, 2003-2005 skarbnik. Od 2005 kierownik kontroli jakości w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym Prohamat Sp. z o.o. w Bytomiu.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

W 1982 rozpracowywany przez Wydz. V-1 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Wichrzyciele.

Halina Żwirska