Andrzej Grzybowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Grzybowski, ur. 15 I 1948 w Poznaniu. Ukończył ZSZ przy HCP (1965).

1965-1986 spawacz w HCP.

29 VIII 1980 uczestnik strajku w HCP, od IX 1980 w „S”, współzałożyciel struktur zakładowych.

Po 13 XII 1981 uczestnik akcji protestacyjnych w HCP, do 1988 jeden z najaktywniejszych działaczy TKZ „S”; wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom. W 1982 ustalał na podstawie poboru mocy zasięg strajków w fabrykach HCP 13. dnia każdego miesiąca; współpracownik pisma TKZ „Informator HCP”. 5 XI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie, 2 XII 1982 zwolniony. Od 1983 współorganizator sieci kolportażu wydawnictw podziemnych w HCP, drukarz „Hipolita”; w II 1983 aresztowany, w VII 1983 zwolniony na mocy amnestii. 1984-1989 współorganizator działalności Duszpasterstwa Świata Pracy przy kościele Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu, w 1985 uczestnik wart przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki. 8 V 1986 ponownie aresztowany, w VIII 1986 zwolniony na mocy amnestii; zwolniony z pracy. 1986-1987 organizator punktu wydawania leków (z darów) w HCP. 1986-1988 członek PPS. 22-23 VIII 1988 współorganizator, uczestnik strajku w HCP, jeden z 7 tzw. spadochroniarzy (m.in. z Januszem Pałubickim, Maciejem Frankiewiczem). W 1988 współorganizator jawnych struktur „S” w HCP; kilkakrotnie stawiany przed kolegium ds. wykroczeń: za posiadanie biuletynów wydawanych w ramach protestów przeciwko elektrowni atomowej w Klempiczu (6 I 1988 skazany na karę grzywny), wnoszenie ulotek Solidarności Walczącej na teren HCP (w IV 1988, uniewinniony w III 1989), rozrzucanie ulotek PPS (w V 1988, skazany na karę grzywny zmniejszoną o ponad 60% w IV 1989), udział w strajku w HCP (zatrzymany 23 VIII 1988, pierwsza rozprawa 25 VIII, ostatnia, wyznaczona na 1 II 1989, odwołana „ze względów proceduralnych”).

Od 1989 na rencie. 1990-1992 wiceprzewodniczący Koła Emerytów i Rencistów przy KZ w HCP.

Barbara Fabiańska