Andrzej Józef Wiszniewski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Józef Wiszniewski, ur. 15 II 1935 we Wrocławiu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Elektryczny (1957), doktorat (1961), habilitacja (1966), prof. nadzwyczajny (1971), prof. zwyczajny (1990).

1957-1976 pracownik naukowy PWr, 1976-1979 dziekan Wydz. Elektrycznego na Uniwersytecie Geryounis w Benghazi (Libia). 1951-1956 członek ZMP. W 1968 uczestnik wydarzeń marcowych we Wrocławiu i strajku na Pwr.

Od IX 1980 w „S”, członek Komisji Oddziałowej „S” przy Instytucie Energoelektrycznym PWr. Od VI 1981 prorektor na PWr. 1981-1989 autor artykułów w niezależnej prasie („Z dnia na dzień”, „Obecność”, „SW” oraz „Wiktoria”).

13-15 XII 1981 wiceprzewodniczący KS na PWr, pobity przez ZOMO podczas pacyfikacji strajku. 21 XII 1981 odwołany ze stanowiska prorektora. 23/24 I 1982 zatrzymany, do 20 II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie. W III 1982 aresztowany, skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata (rewizja wyroku na mocy amnestii z 1983). 1983-1989 członek Rady Społecznej przy kardynale Henryku Gulbinowiczu. Od 1984 współpracownik RKS „S”, 1986-1989 szef jej doradców; współpracownik Solidarności Walczącej. 1985-1986 uczestnik spotkań TKK; 1985-1989 przewodniczący Dolnośląskiego Porozumienia Komitetów Nauki, Kultury, Edukacji, Zdrowia i Ekologii; współorganizator Rady Środowiska Akademickiego Wrocławia. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. i przesłuchiwany. W 1989 przeciwnik obrad Okrągłego Stołu.

1990-1996 rektor Politechniki; 1997-2001 minister nauki i przewodniczący Komitetu Badań Naukowych. 1997-2005 senator RP. 1998-2002 w RS AWS, w 2001 przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Wyborczego AWS.

Autor licznych publikacji z dziedziny elektroenergetyki i komunikacji społecznej.

Odznaczony Medalem Polonia Restituta (1979), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005), Komandorią Orderu św. Sylwestra (nadaną przez Watykan za pontyfikatu Jana Pawła II).

Maciej Olejniczak