Andrzej Jan Kachlik

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Jan Kachlik, ur. 25 IX 1950 w Rożnowicach k. Tarnowa. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie (2006).

W 1970 elektryk w Przedsiębiorstwie Budowlanym w Tyczynie i robotnik dołowy w KWK Knurów, 1972-1985 automatyk w Rafinerii Nafty w Jaśle, od 1986 właściciel firmy Instalatorstwo Elektryczne tamże.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Wydziałowej i KZ w RN; od X 1980 członek Zarządu MKZ w Jaśle, od II 1981, po przemianowaniu MKZ na Międzyzakładową Komisję Porozumiewawczą, przewodniczący MKP, VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska, nast. na I KZD.

13-15 XII 1981 w ukryciu, 15 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w KM MO w Jaśle i KW MO w Krośnie, 16 XII 1981 zwolniony. Związany ze strukturami podziemnymi jasielskiej „S”; 1982-1984 uczestnik Mszy za Ojczyznę, kolporter ulotek i podziemnego „Biuletynu Informacyjnego” wydawanego w Jaśle przez Komitet Koordynacyjny; wielokrotnie rewizje w domu. 5 XI 1982 – 4 II 1983 powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze. W 1985 zwolniony z pracy.

1989-1990 przewodniczący KO w Jaśle, uczestnik kampanii wyborczej KO „S” przed wyborami 4 VI. Od 1995 w UD. Od 2006 radny Miasta Jasło z listy Komitetu Wyborczego Forum Jasielskie, przez 9 mies. z-ca burmistrza, następnie odwołany.

Stanisław Fryc