Andrzej Jan Markowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Jan Markowski, ur. 7 III 1939 w Starachowicach. Ukończył Technikum Budowy Samochodów tamże (1957).

1957-1969 technolog w FSC w Starachowicach, 1969-1982 w Ośrodku Badań Rozwojowych przy FSC. 1946-1968 w ZHP, 1969-1972 w ZMS.

Od X 1980 w „S”, inicjator, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w OBR, następnie członek Komisji Fabrycznej; II-VII 1981 przewodniczący Terenowej Komisji Koordynacyjnej w Starachowicach, delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego, delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, zwolniony 29 IV 1982. 1982-1991 ponownie pracownik FSC. 1982-1989 działacz podziemnej struktury miejskiej „S”, kolporter (m.in. „Tygodnik Wojenny”, „KOS”, „CDN”), współorganizator uroczystości i spotkań b. żołnierzy AK na Wykusie i w Wąchocku, organizator pomocy materialnej dla represjonowanych; kilkakrotnie przesłuchiwany.

Od III 1989 członek Tymczasowej Delegatury „S” RKW w Starachowicach, delegat na II WZD Regionu Świętokrzyskiego. IV 1989 – 1991 członek „S” KO w Starachowicach; 1990–1991 członek Rady Pracowniczej w FSC; od 1990 członek współdziałający ŚZŻAK. Od 1991 na rencie, następnie na emeryturze; prezes Zarządu Miejskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Starachowicach. Długoletni działacz Polskiego Związku Działkowców.

Odznaczony złotą odznaką Zasłużony Działkowiec (1991) i złotą odznaką Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (1994).

Paweł Perchel