Andrzej Kaczmarski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Kaczmarski, ur. 3 XII 1950 w Radomyślu k. Stalowej Woli (obecnie Radomyśl n. Sanem), zm. 26 III 2000 w Zaleszanach. Ukończył SP w Skowierzynie (1967).

1967-1969, 1968–1973 praca w gospodarstwie rolnym rodziców, 1973-1981 frezer w HSW, od 1981 na rencie.

1984-1989 działacz „Solidarności Wiejskiej”, Duszpasterstwa Rolników przy kościele Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli, współpracownik Jana Kozłowskiego. 1985-1988 w kontakcie z Tymczasową KZ „S” HSW, kolporter wśród rolników podziemnych wydawnictw, m.in. czasopism: „Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola”, „Tygodnik Mazowsze”, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, książek: Zapluty Karzeł Reakcji, Gwałt na Polsce, Kłamstwo polityczne, odbieranych w Duszpasterskim Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej, uczestnik akcji ulotkowych nawołujących do bojkotu wyborów 13 X 1985; 9 X 1985 aresztowany (wraz z Janem Gumielą, Tadeuszem Gajem) po rewizji w mieszkaniu, podczas przesłuchań na posterunku w Zaleszanach i w RUSW w Sandomierzu zastraszany, bity, zamykany w metalowej szafie, do której wrzucano gaz i walono w nią pałką; ostatecznie postępowanie (wraz z nim śledztwo w sprawie pobicia) umorzono na mocy amnestii z VII 1986; VIII 1988 podczas strajku w HSW współorganizator dostaw żywności (z J. Kozłowskim, Henrykiem Suchorą), czuwał nad bezpieczeństwem strajkujących, 30 VIII 1988 zatrzymany, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za udział w nielegalnym zgromadzeniu przy bramie nr 3, nawoływanie do niepokoju publicznego przez okrzyki: Niech żyje Solidarność i śpiewy.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S” (rozwoził po wsiach materiały wyborcze, rozklejał plakaty, rozmawiał z wyborcami). 1990-1995 organizator pielgrzymek, wycieczek autokarowych we wsi Zaleszany w swoim środowisku.

Do 20 X 1986 rozpracowywany przez Wydz. VI WUSW w Tarnobrzegu w ramach SOR; do 24 XI 1989 w ramach KE.

Ewa Kuberna