Andrzej Kierzkowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Kierzkowski, ur. 28 IX 1959 w Regowie, woj. mazowieckie. Ukończył Technikum Mechaniczne im. Wilhelma Piecka w Ursusie.

Od 1978 pracownik Zakładów Mechanicznych Ursus.

Od IX 1980 w „S”.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku w Ursusie spacyfikowanego przez ZOMO. Współorganizator pomocy dla osób represjonowanych.

Od 1989 członek Komisji Fabrycznej „S”, przewodniczący KZ Zakładu Handlu (wchodzącej w skład Międzyzakładowej Komisji Fabrycznej), 1992-1995 delegat na WZD Regionu Mazowsze. 1995-2002 przewodniczący Komisji Koordynacyjnej „S” w Ursusie. Od 2002 ponownie delegat na WZD Regionu Mazowsze, delegat na KZD; od 2003 przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Fabrycznej w Ursus Sp. z o.o. 1998-2002 radny Miasta Sochaczew. Od 2001 w LPR.

?