Andrzej Kisielewicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Kisielewicz, ur. 15 V 1953 w Jeleniej Górze. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek matematyka (1976); w 1979 doktorat w PAN, w 1992 habilitacja.

W 1976 mechanik samochodowy w Szwecji. W 1979 adiunkt w Instytucie Matematyki na Politechnice Wrocławskiej.

Od X 1980 w „S”.

14 XII 1981 współinicjator i uczestnik spacyfikowanego przez ZOMO strajku okupacyjnego na PWr. Po 13 XII 1981 działacz podziemia (m.in. rozpowszechniał własne ulotki pisane na maszynie). W II 1982 (dzięki kontaktowi nawiązanemu za pośrednictwem Hanny Łukowskiej-Karniej) działacz struktur podlegających RKS (m.in. autor artykułów w prasie podziemnej). Od VI 1982 działacz Solidarności Walczącej. 13 XII 1983 umożliwił studentom zorganizowanie w sali wykładowej krótkiej uroczystości poświęconej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, za co odsunięty od prowadzenia zajęć w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki i przeniesiony do pracy w filii w Legnicy. Kilkakrotnie zatrzymywany przez SB. III 1983 – XI 1987 członek zespołu redakcyjnego (de facto redaktor naczelny) głównego wydania pisma „Solidarność Walcząca” (podziemna siedziba redakcji SW w jego mieszkaniu we Wrocławiu). W 1983 współredaktor 3 nr. „Biuletynu Dolnośląskiego”; 1986-1987 redaktor wrocławskiego Radia „S”.

1989-1990 pracownik Uniwersytetu Manitoba w Winnipeg w Kanadzie, 1990-1992 stypendysta Humboldta w Darmstadt w Niemczech. Od 1993 pracownik naukowy Instytutu Matematyki UWr, od 1999 również wykładowca na Uniwersytecie Opolskim. 1997-2001 jeden z głównych organizatorów wrocławskiego Salonu Profesora Dudka (m.in. spotkań z Leszkiem Kołakowskim, Władysławem Bartoszewskim, Lechem Wałęsą). 2001-2002 stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Vanderbilt w Nashville w USA. W 2005 otrzymał tytuł prof. zw. (odmówił przyjęcia tego tytułu z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego).

Autor i współautor ok. 50 opublikowanych za granicą prac naukowych. W 2007 przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obchodów XXV Rocznicy Solidarności Walczącej. Wielokrotnie odnosił sukcesy w amatorskich zawodach tenisowych, szachowych i brydżowych.

Artur Adamski