Andrzej Kisieliński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Kisieliński, ur. 11 IV 1955 w Kaleni Dużej k. Kutna, zm. 12 XI 1998. Ukończył Technikum Mechaniczne w Kutnie (1975).

1978-1998 zatrudniony w Hucie Katowice.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Hucie, od 1980 w „S”.

W XII 1981 uczestnik strajku w Hucie. 1982-1989 członek TKZ Huty Katowice. 28 VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony 2 XII 1982, zwolniony z pracy. Ponownie aresztowany w XII 1983 pod zarzutem kradzieży maszyn drukarskich i przekazania ich podziemiu, przewieziony do AŚ w Katowicach, skazany na 3 lata więzienia i 60 000 zł grzywny. Zwolniony następnego dnia po ogłoszeniu wyroku. 1982-1989 współpracownik „Wolnego Związkowca” oraz „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”.

W 1989 przywrócony do pracy w Hucie Katowice.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Rozpracowywany przez p. V-1 RUSW w Dąbrowie Górniczej w ramach SOR krypt. Przeciwnik.

?