Andrzej Kopacz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Kopacz, ur. 28 VIII 1950 w Krośnie. Ukończył Technikum Mechaniczne.

Od 1966 pracownik krośnieńskich Zakładów Naprawczych Urządzeń Naftowych Naftomet.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 działacz struktur podziemnych; od XI 1982 związany z TKW Regionu Podkarpacie; wydawca biuletynu informacyjnego TKW „Solidarność Podkarpacka”; 14 III 1984, po likwidacji ostatniego punktu wydawania biuletynu, aresztowany wraz z innymi drukarzami; zwolniony po ponad 2 mies. na mocy amnestii.

Od 2007 na emeryturze; działacz krośnieńskiego Stowarzyszenia Modelarskiego.

Stanisław Fryc