Andrzej Koziczuk

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Andrzej Koziczuk, ks., ur. 28 VIII 1952 w Koszalinie. Absolwent Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, święcenia kapłańskie (1979).

1979-1981 wikariusz w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Malczycach k. Środy Śląskiej, 1981-1987 w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze.

Od 1981 duszpasterz Jeleniogórskiego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego, XI/XII 1981 wspierał uczestników studenckiego strajku solidarnościowego ze studentami WSI w Radomiu w jeleniogórskiej filii Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego; inicjator coniedzielnego kiermaszu wydawnictw katolickich i niezależnych przy parafii. 1983-1987 duszpasterz Duszpasterstwa Ludzi Pracy swojej parafii, współorganizator (z członkami Rady DLP: Zdzisławem Antonim Bykowskim, Tadeuszem Stefanem Lewandowskim, Jerzym Nalichowskim, Andrzejem Piesiakiem, Edwardem Woskowiczem i Edwardem Wryszczem) Wszechnicy, m.in. spotkania z działaczami opozycji, naukowcami i artystami. 1983-1986 wspierał działalność Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” Regionu Jelenia Góra (m.in. udostępniał pomieszczenia parafialne na spotkania), 1986-1987 współpracownik Tymczasowej Rady „S” Regionu Jelenia Góra. Współorganizator jeleniogórskich Dni Kultury Chrześcijańskiej oraz pielgrzymek DLP do Sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie (11 V 1986) i na Jasną Górę. W III 1987 współorganizator (z jeleniogórskim DLP i ks. Stanisławem Orzechowskim z Wrocławia) w Lwówku Śląskim rekolekcji dla działaczy podziemia z Dolnego Śląska. 1987-1989 wikariusz w parafii św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu.

1989-1995 proboszcz parafii Narodzenia NMP w Szymonkowie k. Kluczborka. Od 1995 w USA, do 1999 wikariusz w parafiach polskich i amerykańskich, 1999-2005 proboszcz parafii św. Jana w Quincy w Kalifornii, od 2005 parafii Ofiarowania Matki Bożej w Sacramento.

Michał Orlicz, Łukasz Sołtysik