Andrzej Krupa

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Andrzej Krupa, ur. 21 X 1953 w Radomiu. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Elektroniki (1978).

1973-1978 w ZSP, 1973-1976 członek komisji zagranicznej samorządu studenckiego na Wydziale Elektroniki PG. W V 1977 uczestnik akcji solidarnościowych studentów PG po śmierci Stanisława Pyjasa (m.in. wieców i manifestacji). 1978-1982 konstruktor w Zakładach Mechanicznych im. gen. Karola Świerczewskiego Zamech w Elblągu.

W VIII 1980 uczestnik strajku rotacyjnego pracowników Zamechu, będącego wyrazem poparcia dla stoczniowców strajkujących w Gdańsku. Od IX 1980 w „S”, członek Komisji Wydziałowej na wydz. konstrukcyjnym TK-4 Zamechu, X 1980 – 28 II 1981 wiceprzewodniczący MKZ Elbląg, członek prezydium (zrezygnował z funkcji).

14 XII 1981 uczestnik strajku w Zamechu, członek KS, sygnatariusz porozumienia o zakończeniu strajku i opuszczeniu Zamechu przez załogę bez interwencji wojska. Uczestnik pomocy dla internowanych i aresztowanych z Zamachu, kilkakrotnie przesłuchiwany; zakaz wyjazdów za granicę na próby morskie statków wyposażanych w urządzenia sterownicze z Zamechu. 30 IX 1982 zwolniony z pracy, utrzymywał rodzinę z naprawy telewizorów. 1982-1983 specjalista w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Elblągu, od 1983 pracownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Radomiu (monter urządzeń, mistrz, kierownik wydz.).

Od 1989 w „S” przy WPEC w Radomiu. Od 1991 dyr. naczelny WPEC, od 1996 prezes zarządu Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej RADPEC SA w Radomiu, od 2001 główny inżynier ds. eksploatacji.

Tadeusz Chmielewski