Andrzej Kucharski (z Katowic)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Kucharski, ur. 10 V 1946 w Katowicach. Wykształcenie średnie, mechanik.

W X 1980 jako przedstawiciel Mera-Polna współorganizator Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego „S” woj. przemyskiego, następnie jego wiceprzewodniczący. 17 X 1980 w delegacji MKZ woj. przemyskiego do Gdańska. Przewodniczący Komisji Zakładowej w Zakładach Automatyki Mera-Polna w Przemyślu. Po wyborach w VII 1981 członek Zarządu Regionu Południowo-Wschodniego „S” w Przemyślu.

13 XII 1981 – 19 IV 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, 19-30 IV 1982 w Łupkowie. Po wyjściu z internowania angażował się w organizację pomocy charytatywnej dla represjonowanych i ich rodzin (przy parafii św. Trójcy w Przemyślu). Jego działalność była dyskredytowana przez artykuły prasowe inspirowane przez SB m.in. w „Nowinach Rzeszowskich”. Uczestniczył w skutecznej akcji połączenia rodziny tj. żony i córki z ukrywającym się w stanie wojennym pod Przemyślem Tadeuszem Jedynakiem. 1982-1988 wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany i poddawany rewizjom. Sygnatariusz Oświadczenia do Rady Państwa wystosowanego przez działaczy opozycji z Podkarpacia w sprawie odmowy udziału w wyborach do Sejmu PRL w 1985. W VIII 1985 zatrzymany po rewizji, podczas której znaleziono m.in. ulotki nawołujące do niebrania udziału w jesiennych wyborach (śledztwo umorzono).

Michał Stręk