Andrzej Leonard Bogucki

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Andrzej Leonard Bogucki, ur. 26 XI 1951 w Bydgoszczy. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych (1982); w 1997 doktorat.

1966-1968 członek ZMS; od 1968 PTTK: 1984-1989 wiceprezes Oddziału Miejskiego PTTK w Bydgoszczy, 1989-1991 prezes. 1965-1969 pracownik PKS w Bydgoszczy, 1969-1982 Przedsiębiorstwa Remontowo-Montażowego Handlu Wewnętrznego w Poznaniu Oddział w Bydgoszczy (Zakład Remontowo-Montażowy Spomasz w Poznaniu Oddział w Bydgoszczy), 1982-1988 nauczyciel w Zasadniczej Szkole Samochodowej nr 2 w Bydgoszczy, 1988-1990 wicedyr. Zespołu Szkół Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego tamże. Od 1976 członek Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy; członek konspiracyjnego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół tamże. 1976-1980 uczestnik akcji ulotkowych.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komisji Oddziałowej przy ZRM Spomasz. Od 1980 współorganizator i działacz podziemnego Sokolstwa Polskiego w Polsce i Bydgoszczy; kolporter wydawnictw niezależnych (m.in. książek: Rewolucja bez rewolucji Leszka Moczulskiego, Bez ostatniego rozdziału Władysława Andersa), organizator punktów kolportażowych. 1980-1982 i 1988-1989 autor w niezależnym piśmie „Wolne Związki”, w 1981 w „Serwisie Informacyjnym”.

13 XII 1981 uczestnik spacyfikowanej przez ZOMO manifestacji przed siedzibą ZR Bydgoskiego. 1986-1988 autor w podziemnym „Chrześcijańskim Informatorze Kulturalnym”. W 1987 kolporter paryskiej „Kultury” oraz przerzucanych do Polski miniatur książek (m.in. Na nieludzkiej ziemi Józefa Czapskiego i Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921 Mariana Kukiela). 1988-1989 autor w „Świadectwie. Piśmie Społecznym Chrześcijan”.

W 1989 członek Solidarnościowo-Opozycyjnego Komitetu Wyborczego i Stronnictwa Pracy w Bydgoszczy. Od V 1989 członek zespołu redakcyjnego pisma „Prawda-Solidarność-Sprawiedliwość”. W 1989 wiceprezes ZTG Sokół 1 w Bydgoszczy. 1990-2005 dyr. SP nr 29 tamże. 1998-2002 członek Komisji Edukacji Rady Miasta Bydgoszczy. 1999-2007 prezes ZTG Sokół w Polsce; dyr. Gimnazjum nr 3 im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy; w 2007 prezes honorowy ZTG Sokół w Polsce.

Odznaczony honorową odznaką ZTG Sokół (2000), Złotym Krzyżem Legii Honorowej Sokolstwa Polskiego w Wielkiej Brytanii (2001), Złotym Krzyżem Legii Honorowej Sokolstwa Polskiego w USA (2004), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005).

Tomasz Rabant