Andrzej Lignarski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Lignarski, ur. 19 V 1957 w Rzeszowie. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, Zamiejscowy Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego w Rzeszowie-Zalesiu (1982).

Jesienią 1980 współzałożyciel NZS na swoim wydziale AR (m.in. z Jerzym Szczepańskim, Mirosławem Jaworskim, Robertem Kluzem, Bogusławem Gronko), X 1980 – XII 1981 wiceprzewodniczący NZS tamże. Jesienią 1981 współorganizator strajku studenckiego, zakończonego 12 XII 1981.

Po 13 XII 1981 zatrzymany i przesłuchiwany w związku z działalnością w NZS. Pod koniec 1981 drukarz (m.in. z M. Jaworskim i Maciejem Szymańskim) i instruktor w zakresie technik druku, m.in. ulotek, plakatów i podziemnych biuletynów („Informacja Wojenna”, „Solidarność Trwa”). W XI 1982 po rewizji zatrzymany pod zarzutem drukowania nielegalnych wydawnictw (zwolniony z braku dowodów). 1982-1988 wielokrotnie przesłuchiwany. Od 1982 pracownik Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie; 1983-1984 zasadnicza służba wojskowa studentów; od 1985 pracownik Rzeszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej w Trzebownisku. 1984-1990 współpracownik Solidarności Walczącej Oddział Rzeszów; wspierał jej strukturę poligraficzną. 1984-1988 kolporter czasopism podziemnych: „Solidarność Trwa”, „Galicja”, „Solidarność Zwycięży”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, znaczków wydawanych przez SW, książek i kaset audio.

Wiosną 1989 uczestnik reaktywowania struktur „S” w Rzeszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej, wiceprzewodniczący, następnie członek KZ, w 1990 delegat na II WZD Regionu Rzeszów. W 1990 w Partii Wolności Kornela Morawieckiego.

Współautor książki Dwadzieścia lat Solidarności – Kalendarium rzeszowskie (2000).

1981 – 27 I 1984 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Klon.

Michał Stręk