Andrzej Machalski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Machalski, ur. 13 III 1942 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Filozofii (1965).

1966-1967 pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, 1967-1968 Politechniki Warszawskiej. W III 1968 zwolniony z pracy na Politechnice po złożeniu protestu ws. represjonowania studentów. 1968-1974 z-ca dyr. w Ośrodku Dokumentacji i Studiów Społecznych w Warszawie, 1974-1976 z-ca kierownika redakcji scenariuszy teatralnych w PRiTv, 1976-1981 redaktor naczelnika miesięcznika Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego „Novum”. W 1965 aresztowany za rozpowszechnianie publikacji Instytutu Literackiego i „Kultury” z Paryża (w 1969 sprawę umorzono na mocy amnestii). 1969-1980 autor odczytów w KIK.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczący KZ „S” w Instytucie Prasy i Wydawnictw Novum (przy ChSS); w III 1981 organizator i uczestnik 11-dniowej głodówki w proteście przeciwko blokowaniu działalności związkowej przez władze ChSS, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze i I KZD.

13 XII 1981 organizator akcji ulotkowej w IPiW Novum, 14 XII 1981 zatrzymany, zwolniony z pracy. I-VIII 1982 redaktor pism podziemnych „Głos Wolnego Hutnika” (biuletyn „S” Huty Warszawa) i „Głos Wolnego Robotnika” (MRKSS), V-VIII 1982 współzałożyciel i redaktor tygodnika MRKS „CDN – Głos Wolnego Robotnika”; uczestnik nagrywania i emisji audycji Radia „S”. 30 VIII 1982 aresztowany (ze Zbigniewem Romaszewskim), 19 V 1983 skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w procesie kierownictwa MRKS na 2 lata więzienia, osadzony w AŚ Warszawa-Mokotów i ZK w Hrubieszowie, 18 VIII 1983 zwolniony na mocy amnestii. XII 1983 – 1985 organizator ukrywania i przerzutu na Zachód dezertera z Armii Czerwonej Aleksandra Janyszewa, w 1985 przerzutu Andrzeja Słowika. 1984-1988 współinicjator i redaktor wydawanej w podziemiu Niezależnej Encyklopedii Powszechnej. 1984-1985 kilkakrotnie zatrzymywany przez SB. 1984-1988 animator niezależnych inicjatyw ekonomicznych, we IX 1984 współzałożyciel, następnie prezes Spółdzielni Pracy Unicum (zatrudniał osoby represjonowane i zwalniane z pracy), w 1988 współzałożyciel Warszawskiego Towarzystwa Gospodarczego, następnie Akcji Gospodarczej (skupiającej działaczy Towarzystw Gospodarczych).

Wiosną 1989 dyr. organizacyjny Ogólnopolskiego Biura Wyborczego KO „S”; 1989-1991 senator RP z listy KO. 1990-1994 współzałożyciel KLD, członek Prezydium. 1989-1993 współorganizator i prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, w 1989 współzałożyciel Fundacji Adama Smitha, w 1990 Fundacji Edukacji Ekonomicznej. 1990-1992 prezes Klubu Sportowego Polonia w Warszawie.

Grzegorz Gampel