Andrzej Machowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Machowski, ur. 22 VI 1955 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Psychologii (1979).

1979-1993 asystent i adiunkt UAM; doktorat (1988). 1976-1980 w SZSP; członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

1980-1981 członek Zarządu Koła „S” przy Instytucie Psychologii UAM. W 1981 uczestnik prac redakcji „Serwisu Informacyjnego UAM”.

19 XII 1981 zatrzymany, rozmowa ostrzegawcza. 1982-1983 redaktor i autor podziemnego pisma „Solidarni” oraz organu TZR „Poznań”. 1983-1986 kolporter podziemnego pisma „Obecność”. Współpracownik, organizator działalności wydawniczej i pracy zespołu redakcyjnego „Przyjaciela Nauk” – niezależnego pisma naukowego wydawanego pod kierunkiem prof. Leszka Nowaka. Kolporter książek, m.in. IW Aspekt (np. Antyrakowski).

Członek Komitetu Wyborczego podczas kampanii wyborczej przed wyborami 4 VI 1989. 1990-1991 rzecznik prasowy ZR „S” Wielkopolska; 1990-1993 z-ca redaktora naczelnego pisma „Solidarność-Poznań”. 1990-1991 pełnomocnik ROAD. 1991-1994 przewodniczący wojewódzkich struktur UD, 1994-1996 UW. 1993-1997 poseł RP z listy UD, w Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego, Komisji Polityki Społecznej. 1993-1994 sekretarz generalny UD. 1998-1999 członek Zarządu Krajowego Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. 1997-2007 zatrudniony w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy: 1997-1999 doradca Zarządu Miasta Warszawy, 1999-2002 dyr. Biura Prasowego i rzecznik prasowy, 2002-2003 dyr. Biura Rady Miasta Stołecznego Warszawy, 2003-2006 burmistrz Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy. 2007-2009 z-ca burmistrza Halinowa w Urzędzie Miasta i Gminy Halinów. 2001-2006 w PO, 2003-2005 przewodniczący Zarządu Warszawskiego PO. Od 2009 w SD.

Agnieszka Łuczak