Andrzej Mazurowicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Mazurowicz, ur. 28 VIII 1936 w Poznaniu. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Bydgoszczy (1969).

1951-1957 pracownik Zakładów Metalowych im. Józefa Stalina w Poznaniu (od 1956 Zakłady Mechaniczne Hipolita Cegielskiego), Poznańskiej Fabryki Maszyn Żniwnych, PoWoGaz Produkcja Wodomierzy i Gazomierzy; 1957-1958 zasadnicza służba wojskowa; 1959-1961 stypendysta sportowy WKS; 1962-1969 pracownik Przedsiębiorstwa Remontowo-Montażowego Handlu Wewnętrznego w Bydgoszczy, 1969-1973 Wojewódzkiego Zjednoczenia Przedsiębiorstw Handlowych, 1974-1976 Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Spożywczego, 1976-1980 WSS Społem, 1981-1985 Zakładu Remontowo-Budowlanego WSS Społem (od 1985 na niższym stanowisku), 1986-1989 Przedsiębiorstwa Zagranicznego Porta. 28 VI 1956 uczestnik demonstracji w Poznaniu (postrzelony w nogę). Od 1969 członek Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego Bydgostia (1988-2000 członek Zarządu, następnie przewodniczący sądu koleżeńskiego); od 1973 pracownik Kolejowego Klubu Wioślarskiego (później Regionalne Towarzystwo Wioślarskie Bydgostia).

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący koła pracowników WSS Społem, w III 1981 przewodniczący KZ tamże. Od III 1981 członek Krajowej Sekcji „S” Kultury Fizycznej i Sportu, krajowej sekcji pracowników WSS Społem oraz Prezydium sekcji regionalnej tej branży. W 1981 delegat na I WZD Regionu Bydgoskiego, członek Komisji ds. Żywności przy ZR. W III 1981 uczestnik strajku w WSS Społem, przewodniczący KS.

13 XII 1981 zatrzymany na 24 godz. XII 1981 – III 1982 lider Robotniczej Służby Samoobrony sygnującej ulotki „anty WRON”. Do IV 1982 członek lokalnej grupy ogólnopolskiego KOS. 1982-1989 uczestnik spotkań Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Duszpasterstwa Akademickiego i KIK, współorganizator Mszy za Ojczyznę w Bazylice św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy oraz Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy. Od VI 1982 współorganizator i członek TKK Regionu Bydgoskiego (nieformalnie zwanej grupą H. Maj), koordynującej grupy związkowe (kolportaż podziemnych wydawnictw w kilkudziesięciu zakładach pracy regionu, organizowanie manifestacji i kontrmanifestacji). 1982-1984 i 1985-1989 zaangażowany w działalność wydawniczą i kolportażową: autor tekstów, redaktor, wydawca, drukarz i kolporter podziemnego „Informatora Bydgoskiego”. 25 XI 1984 aresztowany, przetrzymywany w WUSW, od 6 XII 1984 w AŚ w Bydgoszczy, 5 VII 1985 skazany przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata i 100 tys. zł grzywny.

1988-1989 członek KO, przewodniczący zespołu ds. ochrony środowiska. 1989-1996 członek KZ „S” w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego; 1989-1997 delegat na kolejne WZD Regionu Bydgoskiego oraz na kolejne KZD; 1989-1995 oddelegowany do pracy w ZR, sekretarz. 1991-1995 członek KKR, 1995-1997 Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Od 1995 na emeryturze. 1997-2000 członek KZ przy klubie sportowym Astoria. 1997-2004 w RS AWS, w 2004 w PiS. Członek, od 2005 także skarbnik, Krajowego Stowarzyszenia Kultury Zdrowotnej i Sportu „S”. Od 2005 członek KZ pracowników administracji samorządowej w Bydgoszczy. Rzecznik dyscyplinarny Stowarzyszenia Osób Represjonowanych i Internowanych w Stanie Wojennym Przymierze.

Wielokrotny mistrz Polski i reprezentant Polski na mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata w wioślarstwie; trener medalistów ME i MŚ (juniorów i seniorów).

Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1998), Medalem Zasłużony dla NSZZ „S” (2000), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001), Medalem Prezydenta Bydgoszczy (2005), Krzyżem Semper Fidelis (2005), Medalem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (2006) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009); wyróżniony Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej (1993), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

Katarzyna Grysińska