Andrzej Michalik

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Michalik, ur. 16 XI 1956 w Kobyłce. Ukończył Liceum Ogólnokształcące przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Warszawie (2002).

Od 1971 pracownik Warszawskich Zakładów Telewizyjnych Unitra (od 1996 Warszawskie Zakłady Telewizyjne „Elemis” SA).

Od IX 1980 w „S”, członek KZ, przewodniczący Komisji Interwencyjnej.

Od 17 XII 1981 przewodniczący Tajnego Komitetu Strajkowego w swoim zakładzie pracy. 1982-1988 członek TKZ, 1986-1989 członek TZR Mazowsze; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB.

1989-1997 przewodniczący KZ, delegat na walne zebrania Regionu Mazowsze, 1990-1997 członek ZR, członek Krajowej Sekcji Teleelektroniki, delegat na krajowe zjazdy „S”, 1990-1993 członek KK. 1998-2002 w RS AWS. 1999-2002 radny Powiatu Wołomińskiego, członek Zarządu Starostwa Powiatu Wołomińskiego, od 2003 specjalista ds. ochrony środowiska.

?