Andrzej Nowak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Nowak, ur. 22 III 1959 w Rudzie Śl. Ukończył Pomaturalne Studium Pedagogiczne w Katowicach (1984).

1977-1984 elektryk i mechanik samochodowy w przedsiębiorstwie Transgór w Zabrzu. Od 1979 kolporter pisma KSS KOR „Robotnik”.

Od IX 1980 w „S”; w 1981 członek KOWzP; 1980-1981 w KPN.

Po 13 XII 1981 współzałożyciel, do 1989 działacz Miejskiego Komitetu Oporu Społecznego „S” w Zabrzu, odpowiedzialny za kontakty z zakładami pracy w Zabrzu oraz strukturami podziemnymi w regionie; kolporter i organizator kolportażu pism podziemnych, m.in. pisma MKOS „Bibuła”. 1984-1986 nauczyciel w SP nr 15 w Zabrzu, 1986-1987 pracownik przedsiębiorstwa Bumet, 1987-1990 firmy Temet.

1990-1991 pracownik firm M Studio i Inferface w Zabrzu, 1991-2000 kolejno kilku drukarni w Bytomiu. 2000-2002 Skil w Bytomiu. Od 2002 w Niemczech, zatrudniony w Hago Leuchtem GmbH w Essen.

Teresa Brodzka