Andrzej Ogiba

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Ogiba, ur. 11 I 1954 w Szczecinie, zm. 14 XI 1998. Ukończył Technikum Samochodowe w Szczecinie (1975).

1975 – 23 IV 1982 mechanik samochodowy i kierownik zmiany w PP Polmozbyt w Szczecinie.

18-30 VIII 1980 uczestnik strajku okupacyjnego i członek KS w Polmozbycie. Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego Pracowników Polmozbytu i Komisji Oddziałowej.

13-17 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego, zakończonego pacyfikacją przedsiębiorstwa przez ZOMO, wojsko, czołgi. 22 I 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w KW MO i AŚ przy ZK w Szczecinie, skazany przez Sąd Wojewódzki, II Wydział Karny na 1 rok pozbawienia wolności; więziony w ZK w Stargardzie Szczecińskim i we Wrocławiu; 26 XI 1982 zwolniony warunkowo po odbyciu 2/3 kary. 1 II 1983 – 1987 mechanik samochodowy i mistrz zmiany w Polmozbycie w Szczecinie, 1987-1998 właściciel sklepu kosmetyczno-odzieżowego Elanka w Szczecinie.

5 XII 2002 pośmiertnie uniewinniony dzięki wniesionej rewizji nadzwyczajnej zaskarżającej w całości wyroki wydane na Józefa Kubacha, Piotra Jana Bąka, Ryszarda Dworzyńskiego, Ryszarda Konopińskiego, Andrzeja Ogibę przez pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczpospolitej Polskiej– prof. dr. hab. Adama Strzembosza.

Sylwia Wójcikowa