Andrzej Ogonek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Ogonek, ur. 24 XI 1952 w Brzegu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej.

Zatrudniony w Fabryce Silników Elektrycznych Besel w Brzegu. 1972-1977 w ZSP.

1982-1985 autor tekstów do pism podziemnych „S” i Solidarności Walczącej w Brzegu; członek KZ „S” w FSE Besel w Brzegu. 16 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia, zwolniony 23 VI 1982. Kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz., we IX 1982 zwolniony z pracy. 1983-1988 zatrudniony w Rejonie Dróg Publicznych, 1988-1989 w Przedsiębiorstwie Doradczo-Projektowym Prokonex SA.

W 1989 zatrudniony w PHU Intertech, 1990-1994 w PD-M w Brzegu, 1993-1994 w UM Brzeg, 1994-1995 w PB Ekolog, 1995-2008 w Zakładzie Usług Technicznych Andrzej Ogonek. Przez 5 kadencji radny samorządowy w Brzegu. 2005-2007 przewodniczący stowarzyszenia Platforma Sprawiedliwości.

21 IX 1982 – 15 V 1986 rozpracowywany przez Wydz. V/VI-1 KW MO/WUSW w Opolu w ramach KE krypt. Mechanik.

Artur Dumnicki