Andrzej Okularczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Okularczyk, ur. 12 II 1931 w Dąbrowie Górniczej, zm. 21 X 2014. Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydz. Budowy Maszyn (1961).

1945-1951 uczeń liceum i gimnazjum w Chorzowie, 1949-1950 pracownik KWK Prezydent tamże, 1950-1951 nauczyciel w SP nr 8 tamże. 1949-1951 współtwórca tajnej organizacji Walka o Niepodległość; 18 X 1951 aresztowany, 31 XII 1951 skazany na 5 lat więzienia, w 1953 mocą decyzji Rady Państwa wyrok zmniejszono do 3 lat; osadzony w AŚ, nast. ZK w Tarnowskich Górach, od VII 1952 skierowany do Ośr. Pracy Więzienniczej w KWK Andaluzja w Piekarach Śląskich, 18 XI 1953 zwolniony. 1954-1955 pracownik Huty im. Tadeusza Kościuszki w Chorzowie. W 1955, po 2-letnich staraniach i po zatajeniu wyroku, przyjęty na studia dzienne na PCz, 1961-1991 pracownik naukowy PCz, 1970-1977 kierownik Międzywydziałowego Zakładu Nowych Technik Nauczania. 1961-1980 członek ZNP, 1972-1975 członek Rady Zakładowej, 1976-1980 zakładowy społeczny inspektor pracy. 1961-1981 współorganizator i sekretarz oddziału częstochowskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 1965-1974 z-ca przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego. W VI 1976 powołany na 6-tygodniowe ćwiczenia w jednostce wojskowej w Żaganiu.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator i członek Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 wiceprzewodniczący KZ na PCz; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Częstochowa, członek Prezydium ZR ds. bhp, ochrony środowiska i warunków pracy.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony 15 III 1982. W V 1982 zaocznym postanowieniem Uczelnianej Komisji Oceniającej zwolniony z pracy, do czasu rozwiązania stosunku pracy odsunięty od zajęć dydaktycznych; po odwołaniu zatrudniony jako pracownik techniczny. 2-3 V 1983 zatrzymany; wielokrotnie wzywany na przesłuchania przez SB. 1984-1989 współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej i in. niezależnych imprez kulturalnych, m.in. odczytów, spotkań w Duszpasterstwie Akademickim przy kościele św. Wojciecha oraz innych kościołach w Częstochowie.

Od 1989 ponownie pracownik naukowy PCz. V 1989 – 1991 przewodniczący, od 1998 wiceprzewodniczący KZ „S” na PCz; w 1989 delegat na II WZD Regionu Częstochowskiego, do 1991 członek ZR. Od 1991 na emeryturze. Od 1991 członek UD/UW/PD, 1991-1993 przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego UD. Od 1991 członek Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym WIR w Częstochowie, 1994-1999 przewodniczący. Od 1992 członek Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego 1944-1956, od 1995 przewodniczący częstochowskiego Zarządu Regionalnego.

Autor patentu na elektrodyfuzyjne chromowanie stali.

Wyróżniony Złotą Odznaką Honorową Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (1968), Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego (1980), odznaką Weterana Walk o Niepodległość (1995), odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1989), Krzyżem Więźnia Politycznego 1939-1956 (1996), Krzyżem Semper Fidelis (1999).

Do 24 II 1978 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Częstochowie w ramach KE krypt. Optyk.

Wojciech Rotarski