Andrzej Pańczyszyn

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Pańczyszyn, ur. 27 VIII 1946 w Bochni. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek filologia polska (1973).

W III 1968 uczestnik strajku okupacyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim i demonstracji studenckiej w Krakowie, autor i kolporter ulotek; 27 IV 1968 aresztowany w związku z przygotowywaniem i kolportażem ulotek z okazji 1 V, osadzony w AŚ, skazany na 8 mies. więzienia i wysoką grzywnę. 1973-1984 nauczyciel w Zespole Szkół Samochodowych w Gliwicach, 1984-1989 pracownik Zakładu Prac Wysokościowych w Tychach. I-IX 1980 w ZNP, przewodniczący ogniska ZNP przy ZSS.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego Pracowników Oświaty i Wychowania w Gliwicach; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Woj. Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; w 1981 członek MKK.

13 XII 1981 – 1983 współpracownik struktur „S” nauczycielskiej, kolporter pism podziemnych, autor tekstów pisma „Opornik”, uczestnik akcji ulotkowych i plakatowania. 1983-1989 uczestnik DLP oraz Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w kościele Św. Krzyża w Gliwicach.

W 1989 zatrudniony w Zespole Szkół Chemiczno-Mechanicznych w Gliwicach, 1990-1991 naczelnik Wydz. Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 1991-1994 wicedyr. Zespołu Szkół Chemiczno-Mechanicznych. 1991-2002 w UD, UW. 1994-1998 i 2002-2006 radny Miasta Gliwice z listy UW i Koalicja dla Gliwic, członek Zarządu Miasta; 1998-2002 wiceprezydent Gliwic. Od 2002 nauczyciel w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym. 1987-1996 Członek Podkomisji Kultury i Historii Turystyki Górskiej KTG ZG PTTK, redaktor „Prac Baraniogórskich” i „Baraniogórskich Zapisków”.

Andrzej Jarczewski