Andrzej Pakos

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Pakos, ur. 29 XI 1950 w Łodzi, zm. 4 X 2010. Ukończył SP w Ptakowicach k. Lwówka Śl. (1967).

1968-1974 pracownik Cementowni Grodziec, 1974-1982 górnik w KWK Andaluzja w Piekarach Śl.

2/3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Andaluzja, IX 1980 – 1991 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ; od 1981 do początku l. 90. w KPN; w 1981 działacz KOWzP.

14-17 XII 1981 uczestnik strajku oraz akcji ulotkowych w Piekarach Śl. i Bytomiu; zwolniony z pracy, do 1989 bez zatrudnienia. Po 13 XII 1981 współorganizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin: zbiórek pieniędzy, przygotowywania paczek, kolonii dla dzieci; 1982-1984 współredaktor i kolporter podziemnego pisma „Nasze Sprawy”, udostępniał mieszkanie na druk pisma i ulotek; kolporter wydawnictw podziemnych z Warszawy do Piekar Śl., m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Myśli”, „Krytyki”, książek, ulotek, druków okolicznościowych, znaczków poczt podziemnych; 1982-1985 informator niemieckiej agencji prasowej DPA; od 1982 współorganizator Mszy za Ojczyznę w Bytomiu, Piekarach Śl. i Sosnowcu; 1982-1983 jeździł na spotkania KIK do Warszawy. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz.

1989-2001 ponownie pracownik KWK Andaluzja. 2001-2002 członek Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Od 2001 na rencie.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1995).

1983 – 11 VII 1987 rozpracowywany przez p. V-2 SB MUSW w Piekarach Śl. w ramach KE krypt. Rex.

Anna Cichecka