Andrzej Papierz

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Andrzej Papierz, ur. 21 XI 1966 we Frampolu (woj. lubelskie). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Historii (1999).

Od 1986 działacz podziemnych struktur NZS, kolporter podziemnych wydawnictw (m.in. Myśli, NOWej, Rytmu, Pokolenia, Profilu) w Warszawie oraz do Szczecina i Opola. II 1988 – VI 1989 organizator jawnego punktu sprzedaży podziemnych wydawnictw na UW. 1987-1988 członek KKK NZS, współpracownik Ruchu WiP, 1988-1989 członek Zarządu NZS UW. 1988 organizator bojkotu Studium Wojskowego na UW, koordynator tej akcji na wszystkie uczelnie w Polsce. 5-6 V 1988 współorganizator strajku na UW, członek KS. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany.

W 1989 mąż zaufania KO Warszawa-Żoliborz. 1990-1993 pracownik Biura Analiz i Informacji UOP. 1994-1996 dziennikarz Działu Informacji w TV Polsat, w 1996 w dziale zagranicznym dziennika „Życie”, potem w TV RTL7, 1996-1998 redaktor Pulsu Dnia w TVP. Reporter w Rosji i Kazachstanie. W 1995 korespondent wojenny w Czeczeńskiej Republice Iczkeria, w 1997 obserwator wyborów prezydenckich w CzRI, autor reportaży i artykułów o Czeczenii i sytuacji na płn. Kaukazie. 1998-2000 z-ca dyr. Centrum Informacyjnego Rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w 2000 dyr., w 2001 dyr. Biura Kadr i Szkolenia MSZ, 2001-2006 dyr. Instytutu Polskiego w Sofii (Bułgaria), 2007-2010 ambasador RP w Sofii. 1993-2001 współzałożyciel, członek Ligi Republikańskiej.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

Od 19 V 1988 rozpracowywany przez Wydz. III SUSW w ramach SOR krypt. Marszałek; od 4 X 1988 w ramach SOR krypt. Papa.

Marek Zatoń