Andrzej Pawłowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Pawłowski, ur. 19 XI 1947 w Poznaniu. Ukończył ZSZ przy HCP (1966).

1966-1987 tokarz szlifierz w HCP.

29 VIII 1980 uczestnik strajku w HCP, od IX 1980 w „S”; od X 1980 członek Zarządu Komisji Fabrycznej „S” w fabryce W4, przewodniczący Koła na Oddziale Prototypowni.

W 1982 uczestnik strajków w fabryce W4, m.in. 12 X 1982 przeciwko zdelegalizowaniu „S”, 14 XII 1982. 1982-1987 przewodniczący tajnego Koła „S” Prototypowni, członek Tajnej Komisji Fabrycznej; wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany; współorganizator pomocy dla represjonowanych, kolporter wydawnictw podziemnych, współorganizator punktu wydawania leków „S” w HCP, zaangażowany w działalność socjalną „S” na terenie fabryki; współorganizator obchodów rocznic, świąt patriotycznych. 1984-1989 współorganizator działalności Duszpasterstwa Świata Pracy przy poznańskim kościele Matki Boskiej Bolesnej; w 1985 współorganizator wart przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki. 1985-1988 współzałożyciel podziemnego tzw. lotnego kina wideo; 1985-1989 członek Międzyzakładowej Rady „S” w Poznaniu. Działacz PTTK, organizator solidarnościowych rajdów, wycieczek, pielgrzymek. Od 1987 na rencie. 1987-1989 współorganizator protestów przeciwko budowie elektrowni atomowej w Klempiczu.

1990-1997 przewodniczący KZ w ZOZ Poznań Wilda, od 1992 członek Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia „S” Regionu Wielkopolska, później wiceprzewodniczący Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia, 1996-1998 członek Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia „S”. Od 1999 pracownik Lee Motors w Komornikach k. Poznania. Od 2003 członek Koła Emerytów i Rencistów „S” w HCP.

Barbara Fabiańska