Andrzej Różan Terlecki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Różan Terlecki, ur. 2 XI 1952 w Łodzi, zm. 24 VII 2012 tamże. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Filologii Polskiej (1977).

1971-1972 pracownik Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, 1977-1980 dziennikarz „Życia Warszawy”. 1968-1971, jako uczeń liceum, organizator obchodów rocznicy 11 XI, nazwany czynnikiem antysocjalistycznym, wzywany na komendę MO pod zarzutem okradania kiosków, wybroniony przez nauczycieli. 12 V 1975 uczestnik mszy w rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego. W 1977 uczestnik akcji protestacyjnej łódzkich studentów po zamordowaniu przez SB Stanisława Pyjasa oraz mszy w jego intencji w kościele Piotra i Pawła. 1979-1980 współpracownik ROPCiO, autor tekstów w niezależnym piśmie „Aspekt” (ps. Andrzej Przestrzał). Od 1977 członek Stowarzyszenia Broni i Barwy.

28-29 VIII 1980 niezależny obserwator strajku w Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie. Od X 1980 członek, następnie sekretarz redakcji „Solidarność Ziemi Łódzkiej”, organu MKZ, następnie ZR Ziemi Łódzkiej. V/VI 1981 delegat na I WZD Ziemi Łódzkiej, członek ZR, organizator Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego, członek KPN.

13 XII 1981 – 9 VII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu (w Sieradzu współredaktor 2 nr. pisma „Solidarność Internowanych”). 1982-1983 bez zatrudnienia; szef regionu Międzyregionalnej Komisji Obrony „S” – członek Grupy Roboczej Komisji; redaktor podziemnych pism „Bez dyktatu” i „Solidarność Łódzka”. W 1982 redaktor i wydawca jednodniówek „Komitet Walki z Bezprawiem” i „Nie”. 1983-1989 prowadził własną działalność gospodarczą (szykanowany: nagabywanie klientów przez milicję, nieudana próba naliczenia domiaru przez służby skarbowe). W VI 1983 zatrzymany na 48 godz., 3-krotne przeszukano jego mieszkanie. 1984-1987 współpracownik MKK. Od 1984 członek Związku Kynologicznego, w 1988 współzałożyciel Łódzkiego Towarzystwa Gospodarczego; w 1989 Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego; prezes Towarzystwa Polska-USA.

1990-1994 marszałek Sejmiku Samorządowego województwa łódzkiego. Od 1991 prezes Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych. Od 1994 własna działalność gospodarcza; prezes Polskiego Komitetu Obrony Bezrobotnych. W 1997 współzałożyciel Stowarzyszenia Solidarności Społecznej, od 1999 prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Bezrobotnych. Wydawca tomiku wierszy Nie w imię rozpaczy i nie w imię zemsty, kart okolicznościowych, bloczków i znaczków filatelistycznych.

Wyróżniony honorową odznaką Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej (1971), Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa (1992), odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2006), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

?