Andrzej Roczniok

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Roczniok, ur. 29 X 1958 w Zabrzu. Ukończył I LO tamże (1979).

W 1979 zatrudniony w Państwowych Magazynach Usługowych w Zabrzu, 1980-1991 listonosz w Oddziale Poczty Polskiej tamże.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego w PP Oddział w Zabrzu, następnie członek Komisji Oddziałowej tamże; w 1981 członek KPN, przewodniczący struktury miejskiej w Zabrzu.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, Raciborzu, Strzelcach Opolskich, Nowym Łupkowie i Załężu k. Rzeszowa, zwolniony 21 XII 1982. Od 1982 kolporter podziemnych wydawnictw, w tym książek i kaset audio, od 1983 organizator biblioteki wydawnictw podziemnych w mieszkaniach Grażyny Hajdy i Janiny Paluch w Zabrzu, od 1984 drukarz, organizator druku i transportu „Gońca Zabrzańskiego”, także autor, oraz „Wiadomości” (wyd. przez Antoniego Macierewicza, regularnie przedrukowywanych na Śląsku), 1985-1987 wydawca, redaktor i organizator kolportażu podziemnego miesięcznika „Feniks”, wydawca kaset audio.

Od 1991 własna działalność gospodarcza. 1989-1992 założyciel i prezes Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Demokratycznego; 1993-2005 członek Zarządu Śląskiego UPR. 1990-1994 radny Miasta Zabrze z listy Bloku Chrześcijańsko-Demokratycznego, członek Zarządu Miasta, 1994-1998 z listy Prawicy Zabrzańskiej, 2002-2006 z listy Nasze Zabrze. Od 2002 przewodniczący Związku Ludności Narodowości Śląskiej, 2005-2007 członek Rady Naczelnej Ruchu Autonomii Śląska; od 2002 wydawca i redaktor nacz. „Kuriera Chadeckiego”, od 2007 wydawca pisma „Ślunsko Nacyjo”.

Teresa Brodzka