Andrzej Stanisław Bachorz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Stanisław Bachorz, ur. 5 XI 1951 w Jaworze k. Legnicy. Ukończył I LO im. księcia Bolka I w Jaworze (1971).

1972-1974 frezer w Zakładach Kuzienniczych w Jaworze, 1974-1977 prace dorywcze na Śląsku, w 1977 pracownik Kombinatu Budowlanego w Bytomiu, 1978-1981 Spółdzielni Remontowo-Budowlanej KOS-Bud tamże.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ w SRB KOS-Bud, III-XII 1981 w redakcji pisma „Konkretnie”, kolporter ulotek na terenie Bytomia.

14 XII 1981 współorganizator 1-dniowego strajku w zakładzie; zwolniony z pracy; zaangażowany w druk i kolportaż podziemnego pisma bytomskiego Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „Biuletyn Informacyjny”, współorganizator pomocy dla represjonowanych w Bytomiu. 26 II 1982 internowany w Ośr.Odosobnienia Katowicach, 6 III 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Katowicach, 17 V 1982 skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 5 lat więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych, do XII 1983 osadzony w ZK we Wrocławiu, od I 1984 w Łęczycy, od V 1984 w Strzelinie, 28 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii.

Od 1984 na emigracji w Szwecji, 1986-1992 monter firmy ABB w Sztokholmie, od 1992 pracownik LGS Lufthanza w Sztokholmie. Członek Związku Polaków w Szwecji.

Anna Cichecka