Andrzej Stróżyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Stróżyk, ur. 15 II 1949 w Zielonej Górze. Ukończył Technikum Elektryczne (1975), absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze (1986).

1967-1996 elektryk, następnie kierownik Wydziału, główny automatyk w Zaodrzańskich Zakładach Przemysłu Metalowego Zastal im. Marcelego Nowotki (od 1992 Zastal SA) w Zielonej Górze.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel „S” w Zastalu (wraz z Andrzejem Bussem, Janem Papiną), w 1981 sekretarz, następnie przewodniczący KZ „S”; działacz Sieci, współorganizator jej zielonogórskich spotkań.

Po 13 XII 1981 przew. TKZ w Zastalu, kolporter podziemnego biuletynu zakładowego „Komunikat”, uczestnik akcji ulotkowych na terenie zakładu, manifestacji rocznicowych 13 XII pod Pomnikiem Robotników, współorganizator Mszy św. za Ojczyznę; w 1982 zbierał składki na pomoc represjonowanym, kartki żywnościowe i paczki z żywnością przekazywane internowanym przez rolników (m.in. za pośrednictwem Edwarda Lipca); 1982-1987 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. „Zielonogórskiego Serwisu Informacyjnego «S»”, na terenie zielonogórskich zakładów pracy, współorganizator sieci kolportażu na terenie Zielonej Góry (wraz z m.in.: Bogdanem Pawłowskim, Mieczysławem Mądrym, Franciszkiem Szulczewskim, Bogusławem Grabowskim, Elżbietą Janicką), autor artykułów w gorzowskim „Feniksie”; 10 XII 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ WUSW w Zielonej Górze, w III 1984 zwolniony, śledztwo umorzono na mocy amnestii; 1984-1986 kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godzin, przesłuchiwany, poddawany rewizjom, rewizje w mieszkaniu, pracy. 1986/87-1989 współorganizator (m.in. z Jerzym Wojtkowiakiem, Wiesławem Wysockim), przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej „S” w Zielonej Górze, 1988-1989 wiceprzewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego „S” w Zastalu.

1989-1990 członek KO w Zielonej Górze; 1990-1992 delegat na kolejne WZD, KZD „S”.

Janusz Opaska