Andrzej Włodzimierz Jaworski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Włodzimierz Jaworski, ur. 4 II 1961 w Radomiu. 1981-1983 student Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydz. Ekonomiczno-Rolniczy.

1982-1989 współpracownik Wydawnictwa Społecznego KOS, drukarz i kolporter pism podziemnych, m.in. „Tygodnika Wojennego”, „KOSa”, „Tu Teraz”, „Wielkiej Gry”, „Okienka” oraz „Zeszytów Edukacji Narodowej”, od 1988 pisma Solidarności Walczącej „Alternatywa”. 8 III 1984 aresztowany, osadzony w AŚ w Radomiu, 28 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. 1984-1987 kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany i poddawany rewizjom; w 1985 uczestnik głodówki w obronie więźniów politycznych w Krakowie-Bieżanowie. 1988-1990 działacz warszawskiego oddziału SW, współpracownik MRKS. 1986-1987 zatrudniony w Zakładzie Budowlano-Montażowym Energetyki w Radomiu, 1987-1988 w Zakładzie Remontowym Energetyki w Warszawie.

1990-1992 w Partii Wolności. 1990-1997 pracownik prywatnych zakładów poligraficznych w Warszawie, 1998-2006 Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, od 2006 Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Autor opracowań Katalog znaczków 1985 i Katalog znaczków 1986 (Towarzystwo Poczty Podziemnej, 2000 i 2001).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000) oraz Krzyżem Semper Fidelis (2004).

Do 16 XI 1987 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Radomiu w ramach SOR.

Tomasz Szostek