Andrzej Wieczorek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Wieczorek, ur. 24 X 1948 w Toruniu. Absolwent Wydziału Ekonomii Politechniki Świętokrzyskiej (1980).

1967-1995 pracownik Warszawskich Zakładów Telewizyjnych.

1980-1998 w „S”, w 1980 członek Komitetu Założycielskiego, w 1981 wiceprzewodniczący KZ.

Po 13 XII 1981 działacz TKZ, współorganizator akcji protestacyjnych, kolporter prasy podziemnej. W V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, zwolniony w VII 1982. 1982-1989 przewodniczący TKZ w WZT, działacz podziemia, organizator skrzynek kolportażowych, współpracownik m.in. środowiska pisma „Wola” oraz „Polityki Polskiej”. 1986-1990 przewodniczący Rady Pracowniczej. Od 1986 współorganizator Forów Samorządowych.

W 1989 współzałożyciel i do 1991 prezes Stowarzyszenia Działaczy Samorządu Pracowniczego. W 1988 członek KO przy Lechu Wałęsie, w 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w podzespole ds. gospodarczych. W 1990 współzałożyciel Banku Własności Pracowniczej. 1990-1998 delegat na WZD Regionu Mazowsze, 1990-1994 członek ZR, 1991-1994 wiceprzewodniczący ZR, członek KK, w 1992 członek Prezydium KK. 1991-1992 w PC, 1998-2004 w RS AWS, sekretarz Sądu Koleżeńskiego, od 2004 w Partii Centrum. 1998-2000 członek Zarządu Dzielnicy Wola Gminy Centrum w Warszawie, 2000-2001 pierwszy wicewojewoda mazowiecki. Od 2003 z-ca dyr. Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

8 IV 1983 – 31 VII 1989 rozpracowywany przez Wydz. V KS MO/SUSW w ramach KE/SOR krypt. Inicjator.

?